Κεντρικοί θεματικοί άξονες του Συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι:

- H καλλιέργεια του προφορικού λόγου στα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων

- Η τέχνη του λόγου στο μάθημα της γλώσσας

- Η τέχνη του λόγου στο μάθημα της ιστορίας

- Η τέχνη του λόγου και η παραγωγή επιχειρημάτων / επιχειρηματολογίας

- Αγώνες αντιλογίας

- Αυθόρμητος Λόγος

- Εκφραστική ανάγνωση

- Δημιουργική Γραφή

- Η τέχνη του λόγου και οι Φυσικές Επιστήμες / Μαθηματικά

- Η τέχνη του λόγου και ψηφιακός γραμματισμός

- Η τέχνη του λόγου και η διαμόρφωση ενεργών πολιτών

- Η ρητορική της εικόνας

- Η ρητορική στην τέχνη

- Ρητορική και φιλοσοφία

- Ρητορική και διαφήμιση

- Προγυμνάσματα

- Θέατρο και τέχνη του λόγου

- Η ρητορική της λογοτεχνίας

- Σχηματικός λόγος

- Τέχνη του λόγου και επικοινωνία

- Τέχνη του λόγου και πολιτισμός

- Από τον προφορικό στον γραπτό λόγο

- Παιδαγωγική επικοινωνία

- Η τέχνη του λόγου στον διάλογο / η τέχνη του δια-λόγου

- Η τέχνη του λόγου και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε