ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Οι εγγραφές για το Συνέδριο έχουν ολοκληρωθεί.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.