ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1.13 - Αίθουσα 13

"Διττοί λόγοι στην εκπαιδευτική πράξη"

Λυκοσκούφης Αλέξιος, Φιλόλογος στα Εκπαιδευτήρια Saint Paul, ΜΑ στη Μετάφραση Κλασικών Συγγραφέων

Ομάδα μαθητών Α΄και Β΄Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Saint Paul: Π. Αντωνόπουλος, Ν. Γιαννακόπουλος, Γ. Δημητρίου, Α. Δήμου, Ειρ. Δεφίγγου, Αντ. Λειβάδη,Ευ. Λουκίδης, Ειρ. Πολυγέρου


Περιεχόμενο Εργαστηρίου

Παρουσίαση από ομάδες μαθητών της Α' και Β' Λυκείου.

Συμμετέχοντες / διαγωνιζόμενοι μαθητές (2 τετράδες):

1. Παντελής Αντωνόπουλος (Β' Λυκείου)

2. Νίκος Γιαννακόπουλος (Β' Λυκείου)

3. Γιώργος Δημητρίου (Β' Λυκείου)

4. Αλέξης Δήμου (Β' Λυκείου)

5. Ειρήνη Δεφίγγου (Β' Λυκείου)

6. Αντιγόνη Λειβάδη (Β' Λυκείου)

7. Ευθύμης Λουκίδης (Β' Λυκείου)

8. Ειρήνη Πολυγέρου (Α' Λυκείου)

Ο Όμιλος Ρητορικής και Αντιλογίας λειτουργεί στη Σχολή μας επί τέσσερα συναπτά έτη από το 2014. Ρητορική είναι η τέχνη της αποτελεσματικής χρήσης της γλώσσας στον γραπτό ή προφορικό λόγο με τη χρησιμοποίηση τεχνικών επικοινωνίας και πειθούς, καθώς και κατάλληλων σχημάτων του λόγου ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοχή των θέσεων του ομιλητή από τον ακροατή.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές του Ομίλου μας έχουν εξασκηθεί μεταξύ των άλλων στο αγώνισμα του διττού λόγου με επιδιωκόμενο στόχο τη δόμηση της σκέψης αφενός και την έκφρασή της αφετέρου. Η αναλυτική στοχοθεσία, ειδικά του DEBATE στο οποίο θα διαγωνισθούν οι δυο ομάδες μαθητών είναι: η καλλιέργεια της αντιληπτικής και κριτικής ικανότητας, η βελτίωση της γλωσσικής έκφρασης, η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, η εκμάθηση τεχνικών παραγωγής ιδεών, η δημιουργική επίλυση προβλήματος, η τήρηση αρχών επικοινωνίας και διαλόγου και η προώθηση της ομαδικότητας.

Θεματολογία μας αποτελούν: επίκαιρα ζητήματα, κοινωνικά θέματα προς προβληματισμό, φιλοσοφικές έννοιες, ακόμη και ζητήματα από τους θεματικούς κύκλους των βιβλίων Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου και Έκφρασης-Έκθεσης του Λυκείου.

Βιογραφικό Εισηγητή

Λυκοσκούφης Αλέξιος 

1971: Έτος γέννησης στην Ερμούπολη Σύρου.

Σπουδές

1990: Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

1995: Πτυχίο Φιλολογίας Κλασσικής Κατεύθυνσης με βαθμό Λίαν Καλώς 7,6.

1995: Υποτροφία από τη Φιλοσοφική Σχολή για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου στο University College Dublin με τίτλο: Μετάφραση Αρχαίων Κλασσικών Συγγραφέων ( Ξενοφώντας - Θουκυδίδης ) με βαθμό Άριστα 9,5.

Εκπαιδευτικό Έργο

1997: Εκδοτικός οίκος Αθηνών "ΓΙΟΒΑΝΗΣ" και παράλληλα διδασκαλία στο φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης "ΝΕΟΝ" (2 έτη).

1999: Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" όπου και εργάζομαι επί 20 συναπτά έτη και τα τελευταία 3 χρόνια ως Υπεύθυνος Κλάδου ΠΕ02.

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!