ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2.13 - Αίθουσα 13

"Η τσάντα στο σχολείο πάει ... ρητορική"

Χριστογεώργου Μαρία, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ισαριώτη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Περιεχόμενο Εργαστηρίου

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η δημιουργία μιας πλούσιας διεργασίας κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να επεξεργαστούν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό θέμα ερχόμενοι σε επαφή με δημοκρατικές διαδικασίες, όπως τη διαλογική προσέγγιση και την ενεργητική ακρόαση, δομώντας επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα προκειμένου να πείσουν για τις απόψεις τους ή να πεισθούν από τις απόψεις των άλλων. Βασική αρχή μας αποτελεί η πεποίθηση ότι καταλληλότερη μαθησιακή μέθοδος είναι η βιωματική προσέγγιση κατά την οποία οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο θα αξιοποιήσουν την εμπειρία τους, τις πεποιθήσεις τους και τα βιώματά τους. Οι κύριες τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν στο εργαστήριο είναι: α) ασκήσεις γνωριμίας και καλλιέργειας συγκινησιακού κλίματος β) καταιγισμός ιδεών γ) εργασία σε μικρές ομάδες και δ) συζήτηση στο επίπεδο της ολομέλειας. Οι συγκεκριμένες τεχνικές αποσκοπούν στη γνωστική απαρτίωση, μέσω της συνδημιουργίας προβληματισμού σε σχέση με το περιεχόμενο του εργαστηρίου, αλλά και την ίδια τη βιωματική εμπειρία.Τα μέλη της ομάδας του εργαστηρίου θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν όσα στοιχεία θεωρούν σημαντικά, προκειμένου να στοχαστούν κριτικά και ενδεχομένως να μετασχηματίσουν στερεότυπες, ασαφείς ή ακόμα και ασυνείδητες πεποιθήσεις, όσον αφορά το θέμα «της τσάντας στο σχολείο».

Βιογραφικά Εισηγητριών

Χριστογεώργου Μαρία

Η Μαρία Χριστογεώργου είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ε.Κ.Π.Α.). Έχει παρακολουθήσει το εξάμηνο σεμινάριο μαθησιακών δυσκολιών του Πανεπιστημίου Πατρών με καθηγητή τον κ. Πόρποδα. Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα ετήσιας εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, του Ε.Κ.Π.Α (600 ωρών). Παράλληλα, συμμετείχε στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (Μ.Π.Ε) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ενώ έχει ολοκληρώσει την επιμόρφωση Α και Β επιπέδου ΤΠΕ. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πλήθος πολιτιστικών προγραμμάτων, αγωγής υγείας και περιβαλλοντικά. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιμορφωτικών συναντήσεων και ως επιμορφώτρια στο πρόγραμμα κοινωνικο-συναισθηματικής ενδυνάμωσης «Βήματα για τη Ζωή». Τέλος, είναι ενεργό μέλος της Κοινότητας του EuropeanSchoolRadio.

Ισαριώτη Κωνσταντίνα

Η Κωνσταντίνα Ισαριώτη είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα του ΕΚΠΑ. Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ε.Κ.Π.Α.) και του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΙ Πατρών). Έχει μετεκπαιδευθεί στην Ειδική Αγωγή (Μαράσλειο Διδασκαλείο Αθηνών) και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων - Δια Βίου Μάθηση (Ε.Κ.Π.Α.). Παράλληλα, έχει εκπαιδευθεί στη Συστημική Προσέγγιση στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α), με ειδίκευση σε θέματα δυναμικής και διεργασίας ομάδας. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει προγράμματα επιμόρφωσης και συμβουλευτικής σε γονείς, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε συνέδρια Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Από το 2013 παραδίδει διαλέξεις ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και μεθόδου project στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι διδάσκουσα στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Μικροδιδασκαλίες- Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση» του Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. καθώς και στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης και Άσκησης με Μικροδιδασκαλίες» του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!