ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2.07 - Αίθουσα 7

"Αποτελεσματική Επικοινωνία αλληλεπιδρώντων σε σχολικό περιβάλλον"

Ναταλία Λιαροπούλου, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω


Περιεχόμενο Εργαστηρίου

"Απ' αφουγκράζεται καλά και να μιλεί κατέχει."

Ο Νίκος Καζαντζάκης σε μια φράση συμπυκνώνει το νόημα της αποτελεσματικής επικοινωνίας στην ενεργητική ακρόαση και τον ωραίο λόγο, ως μια αλληλεπίδραση πομπού και δέκτη.

Οι σκέψεις των ανθρώπων γεννούν συναισθήματα και τα συναισθήματα συμπεριφορές. Σε ένα σχολικό περιβάλλον, τα πλαίσια ανθρώπων, οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, είναι πολλά: εκπαιδευτικοί με μαθητές, εκπαιδευτικοί με γονείς, μαθητές με μαθητές, εκπαιδευτικοί με εκαπιδευτικούς. Η ανηλικότητα ορισμένων εκ των αλληλεπιδρώντων και η συγγενική σχέση σχέση τους με άλλους αλληλεπιδρώντες δημιουργούν έντονα συναισθήματα και ενίοτε ακραίες συμπεριφορές. Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος?

Ορισμός Επικοινωνίας, Τα Συστατικά Στοιχεία της Επικοινωνίας, Τα εμπόδια της επικοινωνίας, Η Ενεργητική Ακρόαση: στρατηγικές βελτίωσης, εμπόδια και καθημερινές τεχνικές εξάσκησης, Τα μέσα της επιρροής μας, Κλίμακα αλλαγής της συμπεριφοράς της άλλης πλευράς.

Βιογραφικό Εισηγήτριας

Σχολική Παιδεία:

Αρσάκειο Ψυχικού & Αποφοίτηση από Αρσάκειο Τοσίτσειο Εκάλης

Σπουδές:

Νομική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Μετεκπαίδευση:

2012-2013: Δίπλωμα Διαπραγματεύσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιμόρφωση:

2018: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων με Μικροδιδασκαλίες- ΕΚΠΑ

2018: Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων- Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

2014: Εγκληματολογική Ψυχολογία- ΕΚΠΑ

2010: Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου- ΕΚΠΑ

Εργασιακή Εμπειρία:

2005: Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Άσκηση μαχόμενης δικηγορίας με εστίαση στο Ποινικό Δίκαιο & Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Διακρίσεις

Toastmasters International:

2017, Ρώμη: Χρυσό Μετάλλιο στον Διαγωνισμό ρητορικής στην Ελληνική Γλώσσα μεταξύ των Χωρών: Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Νότια Ελβετία

2018, Αθήνα: μοναδική πρόκριση από την Ελλάδα στον Τελικό του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Προετοιμασμένης Ομιλίας στην Ελληνική Γλώσσα.

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!