ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1.11 - Αίθουσα 11

"Από τις Παραστατικές Τέχνες & τη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση (ΠαΤεΔΤΕ) ως την Επιχειρηματολογία και τη Ρητορική"

Αστέρη Θεοδώρα - Ντορέττα, Δρ. Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Συντονίστρια της Μονάδας Ειδικής αγωγής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Προϊσταμένη Γραφείου Α΄ - Μονάδες Μεθοδολογίας του Ι.Ε.Π.


Περιεχόμενο Εργαστηρίου

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να επεξεργαστούμε με βιωματικό τρόπο και με τη μεθοδολογία των ΠαΤεΔΤΕ την ανάπτυξη των ικανοτήτων που υποστηρίζουν τη ρητορική ικανότητα και την ικανότητα της Επιχειρηματολογίας.

Οι Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση βοηθούν ιδιαίτερα τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε δεξιότητες που αποτελούν τη βάση της Ρητορικής Ικανότητας, λόγω μαθησιακών δυσκολιών, αναπτυξιακών διαταραχών ή κοινωνικών πολιτισμικών διαφορών. Πώς θα εξασφαλίσουμε την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αντιμετωπίζουν τα παραπάνω εμπόδια;

Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη ρητορική ικανότητα και ιδιαίτερα την ικανότητα επιχειρηματολογίας, στη σχολική τάξη με πνεύμα συμπερίληψης; Ποιες δράσεις είναι κατάλληλες για τους εμποδιζόμενους μαθητές ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή τους;

Στο εργαστήρι μας θα δοκιμάσουμε τις τεχνικές που μας παρέχουν οι Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση την αφήγηση και δραματοποίηση ενός παραμυθιού, προκειμένου να κινητοποιήσουμε όλους τους μαθητές μας στην ανάπτυξη επιχειρημάτων. Θα ανακαλύψουμε τρόπους ώστε να συμμετάσχουν ενεργά όλοι οι μαθητές μας, ανεξάρτητα από δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Θα σχεδιάσουμε δραστηριότητες, και την αναγκαία διαφοροποίησή τους, ώστε όλοι οι μαθητές μας να καλλιεργούν τον προφορικό τους λόγο, να "βρίσκουν νόημα" στην αντιλογία και να υποστηρίζουν τη θέση τους στην ομάδα.

Οι παραστατικές τέχνες μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιούμε τη διαφορά και να εντάσσουμε διαφοροποιημένες διδακτικές προσεγγίσεις της προς μάθηση έννοιας.

Θα αξιοποιηθούν θεματικές πάνω σε αφηρημένες έννοιες, όπως είναι οι αριθμοί και τα δικαιώματα, θα «παίξουμε» ρόλους, θα δημιουργήσουμε σκηνές και, με όλα αυτά, θα σχεδιάσουμε συνεργατικά ένα σχέδιο μαθήματος με στόχο την εμβριθή κατανόηση μιας αφηρημένης έννοιας και την καλλιέργεια της ρητορικής ικανότητας από όλους τους μαθητές της σχολικής τάξης, ανεξαρτήτως των πολιτισμικών και μαθησιακών διαφορών.

Λέξεις κλειδιά: Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση, Επιχειρηματολογία για όλους, Παραμύθι, Αφήγηση, Διαφοροποίηση, Συμπερίληψη

Βιογραφικό Εισηγήτριας

Η Ντορέττα Αστέρη είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εμπειρία, έρευνα και δράση στο δικαίωμα των ευάλωτων μαθητών στην ποιοτική δωρεάν εκπαίδευση. Συν-συγγραφέας του Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής για μαθητές με "μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση" (2003), του Οδηγού για τη Μεθοδολογία της Διαφοροποίησης της Διδασκαλίας (2003), του Οδηγού Διαφοροποίησης της Διδασκαλίας για μαθητές με ΔΑΦ (2016) και των κανονισμών λειτουργίας των ΚΔΑΥ, των ΕΔΕΑΥ και των ΣΜΕΑΕ. Έχει εκπονήσει εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διαθεματική εκμάθηση των κερμάτων του ευρώ από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην μαθηματική αντίληψη και την κοινωνικότητα. Εισηγήτρια των θεμάτων ειδικής αγωγής, διδακτικής και παιδαγωγικής αντιμετώπισης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στα σεμινάρια εξειδίκευσης του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του 3ου ΠΕΚ Αθηνών καθώς και για 10 συνεχή εξάμηνα στο Μαράσλειο Διδασκαλείο.

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!