ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1.12 - Αίθουσα 12

"Μιλώντας αυθόρμητα... ή όχι και τόσο!"

Διαμαντόπουλος Τ. Δημήτριος, Distinguished Toastmaster (DTM), Finance Manager - Toastmasters International / District 109

Λεβέντης Άγγελος, Competent Communicator (CC), Advanced Leadership Bronze (ALB), Area B1 Director - Toastmasters International / District 109


Περιεχόμενο Εργαστηρίου

Ο αυθόρμητος λόγος αποτελεί το κυρίαρχο ποσοστό του προφορικού λόγου. Δικαίως, λοιπόν, περιλαμβάνεται σε προγράμματα ρητορικών αγώνων και στις δραστηριότητες ρητορικών ομίλων και άλλων ομίλων ανάπτυξης δεξιοτήτων δημόσιας ομιλίας και επικοινωνίας, όπως αυτών των Toastmasters International. Αντλώντας γνώσεις και εμπειρία μέσα από την πολυετή βιωματική τους εκπαίδευση στο πρόγραμμα των Toastmasters και την συμμετοχή τους στην ενότητά του "Table Topics", οι παρουσιαστές επιδιώκουν να προτείνουν και να εφαρμόσουν τεχνικές προετοιμασίας για την αποτελεσματικότερη δόμηση και ανάπτυξη μιας αυθόρμητης ομιλίας.

Βιογραφικά Εισηγητών

Διαμαντόπουλος Δημήτριος

Ο Δημήτριος Τ. Διαμαντόπουλος, DTM, σπούδασε Νομικά στην Αθήνα και στο Λονδίνο και δικηγορεί στην Αθήνα. Είναι μέλος των Toastmasters από το 2010, συνιδρυτής του Ελληνικού Ομίλου Toastmasters, του Ομίλου Toastmasters Πειραιώς και του Ομίλου Toastmasters Κηφισιάς και αξιωματούχος των Ομίλων αυτών επί χρόνια. Έχει υπηρετήσει ως μεταβατικός Area Director των Toastmasters Ελλάδος (2014-2016) και ως Pathways Ambassador για την εισαγωγή του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος των Toastmasters International στην Ελλάδα (2016-2018), ενώ σήμερα υπηρετεί ως District 109 Finance Manager.

Λεβέντης Άγγελος

Ο Άγγελος Λεβέντης, CC, ALB, είναι Toastmaster για περισσότερο από 4 χρόνια. Έχοντας πλούσιο ιστορικό σε παρουσιάσεις και εμπειρία στο θέατρο, γρήγορα χάραξε την πορεία του ως αξιωματούχος του Ελληνικού Ομίλου Toastmasters και ως ιδρυτικός Πρόεδρος του Ομίλου Προχωρημένων Toastmasters Αθηνών. Με τον ενθουσιασμό, την θετικότητα και τις δεξιότητες παρουσιάσεων που τον διακρίνουν, συνέβαλε ως Pathways Guide στην εισαγωγή του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος των Toastmasters International στην Αττική, ενώ σήμερα υπηρετεί ως District 109 / Area B1 Director.

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!