"Η διδασκαλία της αρχαίας ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τη δραματοποίηση σημαντικών ιστορικών προσώπων που επιχειρηματολογούν" (αναρτημένη ανακοίνωση - poster)

Βασιλείου-Δαμβέργης, Ιω. Αλέξανδρος-Νεκτάριος, Δρ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Περίληψη Εισήγησης

Στόχος της εισήγησης είναι να προτείνει εφαρμόσιμες πρακτικές ρητορικής άσκησης με δραματοποίηση ιστορικών προσώπων κατά τη διδασκαλία της ιστορίας του αρχαίου κόσμου στην Α΄ Λυκείου. Αναλυτικότερα, το μοντέλο διδακτικής θα περιλαμβάνει στη διδασκαλία κάθε διδακτικής ενότητας που προσφέρεται γι' αυτό το σκοπό, στη φάση της επεξεργασίας και της εμπέδωσης, τη δραματοποίηση σημαντικών προσώπων και την επιχειρηματολογία τους για τις θέσεις τους με τη μορφή ρητορικού λόγου απέναντι σε αυτούς που υποστηρίζουν την αντίθετη θέση. Το εγχείρημα θα έχει ως πρότυπο τους δισσούς λόγους των σοφιστών και τις τετραλογίες του Αντιφώντα, τους αγώνες λόγων των αρχαίων δραμάτων, καθώς και τον τρόπο που παρουσιάζει ο Θουκυδίδης τις δημηγορίες των ιστορικών προσώπων. Δηλαδή θα υποδύονται μαθητές δύο ιστορικά πρόσωπα και θα υποστηρίζουν ρητορικά τις θέσεις που γνωρίζουμε από τις πηγές ότι υποστήριξαν. Τέτοιου είδους π.χ., μπορεί να είναι ο δραματοποιημένος διάλογος ανάμεσα στον Σόλωνα και σε ένα εκ των ἀρίστων της Αθήνας που παραπονείται για τη μείωση των προνομίων των αριστοκρατών, ή ανάμεσα στον Κλεισθένη και στον Ισαγόρα στην εκκλησία του δήμου για το ποια μορφή έπρεπε να πάρει το αθηναϊκό πολίτευμα. Η άσκηση θα γίνεται με τη συγκρότηση ρητορικού λόγου, διαρθρωμένου κατά τα πρότυπα των αρχαίων λόγων (προοίμιον, θέσις ή διήγησις, πίστεις, ἐπίλογος) και την αγόρευση στη σχολική τάξη.

Βιογραφικό Εισηγητή

Ονομάζομαι Αλέξανδρος-Νεκτάριος Ιω. Βασιλείου-Δαμβέργης και είμαι διδάκτορας κλασικής αρχαιολογίας. Γεννήθηκα στη Χαλκίδα το 1974. Τα έτη 1994-1998 σπούδασα στο τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης με ειδίκευση στην πολιτική φιλοσοφία και σκέψη. Τα έτη 1998-2002 έκανα μεταπτυχιακό στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, όπου εκπόνησα διπλωματική με τίτλο: "Αρχαίες θέσεις στην Εύβοια, από την πρωτογεωμετρική έως την ρωμαϊκή εποχή, (1050 π.Χ.-200 μ.Χ.)". Κατά τα έτη 2004-2014 εκπόνησα διδακτορική διατριβή με θέμα: "Η γεωπολιτική οργάνωση της αρχαίας Εύβοιας 1050-27 π.Χ.)". Έχω διδάξει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Έχω, επίσης, συμμετάσχει σε συνέδρια ιστορίας, αρχαιολογίας και πολιτικής σκέψης, με ποικίλες δημοσιεύσεις.

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε