«Ομιλείτε παρακαλώ!»

Σουρίδη Παναγιώτα, Φιλόλογος- 3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης, ΜΔΕ στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης γλώσσας, ΜΑ στην Εκπαιδευτική Ηγεσία

Περίληψη Εισήγησης

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί τη δημοσίευση της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την εκπόνηση του Πολιτιστικού Προγράμματος «Ομιλείτε παρακαλώ!», ένα Πρόγραμμα επικοινωνιακής και γλωσσικής ευαισθητοποίησης που υλοποιήθηκε κατά την περσινή χρονιά στο 3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές που δήλωσαν ενδιαφέρον ανέπτυξαν ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες, εστιάζοντας στις δυνατότητες της γλωσσικής επικοινωνίας μέσα από μια ολιστική προσέγγιση του μοναδικού αυτού ανθρώπινου αγαθού. Τα θέματα που επεξεργαστήκαμε ήταν τα ακόλουθα:

- Είδη επικοινωνίας - Παράγοντες επικοινωνίας

- Δυσκολίες και εμπόδια στην επικοινωνία

- Επικοινωνία Δίχως Βία

- Γλωσσική επικοινωνία

- Φωνητική

- Γλώσσα και Εγκέφαλος: Νευρογλωσσολογία

- Γλώσσα και Ιστορία

- Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία

- Ιστορία της Γραφής

- Ελληνική Γραφή

- Η δομή της Ελληνικής Γλώσσας

- Διάλεκτοι

- Νέα Ελληνική Γλώσσα

- Κοινωνικές ομάδες και Γλώσσα: Κοινωνιογλωσσολογία

- Λάθη στη χρήση της Γλώσσας μας

- Γλώσσα και Εθνική Ταυτότητα

- Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Γλώσσα

- Συγκριτική Γλωσσολογία

- Ευρωπαϊκή Πολιτική και Γλώσσες

- Δημιουργική γραφή

- Συνεργατική γραφή

Το Πρόγραμμα αξιοποίησε σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και ερευνητικές κατευθύνσεις, συναντήσεις με ειδικούς σε θέματα γλώσσας και επικοινωνίας καθώς και βιωματικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Η αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών με τα ποικίλα αυτά ερεθίσματα και μεταξύ τους υπήρξε το ζητούμενο των εβδομαδιαίων συναντήσεων της ομάδας, από την οποία η ανατροφοδότηση υπήρξε θετικότατη και εκφράστηκε πολλαπλά, αποσπώντας ειδικά βραβεία.

Βιογραφικό Εισηγήτριας

Η Παναγιώτα Σουρίδη είναι Φιλόλογος στο 3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης με Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διδασκαλία της ΝΕ ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας και στην Εκπαιδευτική Ηγεσία. Ασχολείται συστηματικά με θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ψυχολογίας με στόχο τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προτάσεων και σχεδίων διδασκαλίας που αφορούν τη διαπολιτισμικότητα και τη μεθοδολογία διδασκαλίας της ΝΕ ως Δεύτερης / Ξένης γλώσσας. Υλοποιεί καινοτόμες δράσεις και προγράμματα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου με στόχο τη βιωματική εμπειρία των μαθητών στις αρχές της διαπολιτισμικής αγωγής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ενεργού πολιτειότητας. 

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε