"Το σύστημα αξιολόγησης των ομιλητών στους αγώνες αντιλογίας"

Καλλιγάς Παύλος

Περίληψη Εισήγησης

Ο κ. Καλλιγάς, στην ομιλία του με τίτλο «Το σύστημα αξιολόγησης των ομιλητών στους αγώνες αντιλογίας» θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους οι κριτές των αγώνων οφείλουν να αξιολογούν την ποιότητα της παρεχόμενης επιχειρηματολογίας των μαθητών/τριών που συμμετέχουν στην αγωνιστική διαδικασία.

Bιογραφικό Εισηγητή

Ο Παύλος Καλλιγάς είναι Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Έχει διατελέσει καθηγητής Αρχαίας Φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ και έχει ασχοληθεί ερευνητικά με τη φιλοσοφία κατά την περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας, ιδιαίτερα με τον Νεοπλατωνισμό. Επιμελείται την έκδοση των Εννεάδων του Πλωτίνου, με μετάφραση και ερμηνευτικά σχόλια, από την Ακαδημία Αθηνών. Ως τώρα έχουν κυκλοφορήσει έξι τόμοι του έργου.


Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!