"Τα προγυμνάσματα στο Γυμνάσιο: από την εκπαίδευση των Βυζαντινών στη Βυζαντινή Ιστορία της Β' Γυμνασίου" (αναρτημένη ανακοίνωση - poster)

Λαμπάκη Ελένη, Δρ. Φιλολογίας, Εκπαιδευτικός

Περίληψη Εισήγησης

Στόχος της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση μιας διδακτικής πρότασης σχετικά με την αξιοποίηση των προγυμνασμάτων στη διδασκαλία της Ιστορίας της Β΄ Γυμνασίου. Η διδασκαλία αφορμάται από την ενότητα για την εκπαίδευση στο Βυζάντιο, σημαντικό ρόλο στην οποία έπαιξαν τα προγυμνάσματα των συγγραφέων της ύστερης αρχαιότητας, Αφθονίου και Ερμογένη, τα οποία μιμήθηκαν πολλοί βυζαντινοί συγγραφείς όπως ο Λιβάνιος, ο Νικηφόρος Βασιλάκης, ο Γεώργιος Παχυμέρης κ.α. Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες για τη θέση της ρητορικής στο Βυζάντιο και ιδίως για τη διδασκαλία της μέσω των προγυμνασμάτων. Το είδος στο οποίο εστιάζει η πρόταση είναι η ηθοποιία.. Οι μαθητές θα μελετήσουν τα χαρακτηριστικά της μέσα από ενδεικτικά κείμενα διαφόρων περιόδων και στη συνέχεια θα συντάξουν δικά τους κείμενα πάνω στο μοτίβο «τι θα έλεγε ο τάδε στην περίσταση που...» υποδυόμενοι πρόσωπα της βυζαντινής περιόδου. Με αυτόν τον τρόπο εμβαθύνουν στην ιστορική γνώση αναπτύσσοντας ενσυναίσθηση, αφού καλούνται να στοχαστούν πάνω στις σκέψεις, τα συναισθήματα, τα κίνητρα και τις αντιδράσεις των προσώπων που βίωσαν τα ιστορικά γεγονότα που διδάσκονται.

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!