ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Οι εγγραφές για το συνέδριο και τα εργαστήρια 

θα ξεκινήσουν μόλις οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα.